Från Borgå till Pellinge ca 30 minuter samt överfart med färja.